ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προγράμματα τα οποία έχει λήξει η περίοδος υποβολών και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης, υλοποίησης ή έχουν ολοκληρωθεί

 • Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
 • Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Digi Lodge
 • Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
 • ΠΕΠ ΕΣΠΑ Α' ΚΥΚΛΟΣ
 • ΣΤΗΡΙΖΩ
 • Digi Retail - Digi Content
 • Πράσινος Τουρισμός
 • Ένδυση & Υπόδηση - Νέες Προοπτικές
 • Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης Μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας
 • Προκήρυξη προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέτρα 311, 312 & 313
 • Προκήρυξη προγράμματος "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"