Η ΕΤΑΙΡΙΑ

H ΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Ε. είναι μια δυναμική εταιρία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης και διαχείρισης επενδυτικών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Πρωταρχικός σκοπός μας είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας και η ικανοποίηση των αναπτυξιακών επιχειρησιακών στόχων τους, μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικού και μελετητικού έργου.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η αποστολή μας βασίζεται σε τρεις βασικές αξίες τις οποίες η εταιρία ακολουθεί πιστά από την ίδρυσή της:

  • "Να προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και την εμπειρία των στελεχών της, ώστε να διασφαλίζει και να διατηρεί ικανοποιημένους τους πελάτες και τους συνεργάτες της".

  • “Να παρέχει ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με αφοσίωση στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της, έχοντας ως μοναδικό σκοπό να αποτελέσει για αυτούς ένα μόνιμο συνεργάτη και ένα αξιόπιστο σύμβουλο”.

  • “Να αποτελεί ένα καταρτισμένο, δημιουργικό και αναπτυσσόμενο σύνολο επαγγελματιών, με κύρια χαρακτηριστικά το ομαδικό πνεύμα, την οργάνωση και τη συνεχή βελτίωση μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση”.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Η εδραίωση της ΑΝΑΛΥΣΗ Ε.Ε. ως μια δυναμική, διαρκώς αναπτυσσόμενη και ευέλικτη επιχείρηση, με δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της.